Amplasament
Comuna   Vrincioaia    este  situata   in  Vestul  judetului    Vraneea,   in  depresiunea    care  da numele   judetului,    lipita   de  Carpatii   de  Curbura.    Este   amplasata    la  60  km  Vest   de Municipiul    resedinta   de judet,  Focsani.
De  la est  la Nord-Vest     este  traversata   de drumul  judetean   DJ 205L  care  face  legatura , prin  com una  Tulnici,   cu  drumul   national   DN  2D,  drum  care  leaga   zona  Dunarii   de Jos  cu depresiunile    Est  Transilvane.
Se  invecineaza    la Nord  si Vest  cu  comuna   Tulnici,   la Nord-Est    cu  Birsesti,   la Est  cu Valea  Sarii  iar la Sud  cu comunele   Naruja  si Nistoresti.
Coordonatele     geografice    ale  satului   resedinta    de  comuna    sunt:   latitudine    45°52'    , longitucline   26°44).
Relieful  si clima
Fiind situata   in Depresiunea     Vrancei,   depresiune    subcarpatica,    relieful   este  de  deal, cu  altitudini    medii.Dealurile      au  inaltimi    cuprinse    intre   500   si  600  de  metri,   fiind despartite   de  vai  relativ   adanci.Altitudinea      maxima   de  pe  teritoriul   cornunei   este  de 612  metri,  atinsa  de varful  Magura   Spinesti.
Inclinarea     mare   a   straturilor     geologige,existenta        unor   straturi    acvifere    (datorita argilelor       din      subsol),       au     dus      la     instabi1itatea       unora      dintre      versanti  si dealurilor  .fenornenul       alunecarii    de  teren   si  al  degraclarii    solului    fiind   relativ    des prezent   in regiune.
Comuna   este   traversata in partea   estica  de raul  Putna ,cel mai  mare  rau  care  izvoraste
S1 se varsa  pe teritoriul   judetului    Vrancea,rau    care  colecteaza    si apele  parauJui   Vasui ,al carui  bazin  hidrografie    se identifica   eu teritoriul   comunei.
Clima   este  ternperat   continentala,cu     ierni   nu  deosebit   de  aspre  si veri  calduroase .ln ultimii   ani  se observa   0 schimbare    importanta    a climei ,iernile    devenind   ealduroase    si cu  precipitatii    putine.iar   verile  fiind  capricioase,    cu altemari   bruste  de temperatura    si precipitatii.
Res ursele naturale
Zona este   saraca    in  resurse    naturale,     atat   de   suprafata    cat   si   ale   subsolului. Ca zacamant avem    sarea,  prezenta    in doua  locuri,   Alghean    arie  protejata   prin  lege   si Saratel.Zacamintele de  sare   din  perimetrul    comunei    nu  prezinta    interes   economic, singura   exploatare    faeandu-se   in trecut,  pentru  nevoile  gospodariilor    taranesti.
                   O alta  resursa  poate  fi considerata    piatra  de constructie    care  se gaseste   intr-un  depozit relativ   mare  in Vestul   comunei,   deasupra   satului  Plostina. Volumul      depozitului    poate asigura   rnareria  prima  pentru  0 mica  exploatare    in sistem  industrial.
                   Cursurile    de  apa  din  zona  nu  prezinta    interes   energetic.Ca    zona   de  interes   poate   fi eonsiderata    eonfluenta    Vasuiului    eu  raul  Putna,   loc  prielnic   amnajari  i unui  obiecti  de agrement.Sursele     de apa potabila   se gasesc  aproape   de suprafata,   existand   riscul poluarii   .
Adevarata    resursa    locala    reprezinta    terenul in    mare   parte   afeetat    agriculturii.in special   zootehniei.La     terenurile    de pe  raza  comunei   se adauga   eele  trei trunchiuri    de padure    de   rasinoase     dobandite     de   obstile    de   razesi    din   comuna.in     baza    legii 1/2000,paduri    aflate  pe teritoriul   altor  comune. 
Din  totalul   de 5798.59   ha.cat  este  suprafata   administrativa    a c0l11unei,3393.41   ha sunt terenuri    agricole.reprezentand        58.5%.Structura      terenurilor     agricole pe     categorii    de folosinta,   este  urmatoarea:
 

Categoria  de folosinta terenului

Suprafata totala(ha)

Proprietate privata

Proprietate publica

arabil

531.62

531.62

-

livezi

22.96

21.46

1,50

vii

27.30

27.30

-

pasuni  si fanete

2809.53

2704.53

205

 
Tot  0 resursa   locala  poate   fi   considerata    si suprafata   de   580  ha, reprezentand    27.3% din  suprafata    comunei,    cu  paduri,   tufarisuri,    maracinisuri,     din  care   se  pot  extrage esente  pretioase   ca cires,  paltin,   frasin,  etc.precum    si irnportante   cantitati   de fructe  de padure   care  pot  fi prelucrate   si valorificate.
Incepand    cu  anul  2001,   la resursele    locaJe  putem   adauga   si  cele  peste   7500   ha  de
padure   obtinute   de obstile  din  comuna   noastra.
Administratia   Locala
In   administrarea      comunei    Vrincioaia     se afla    suprafata    de   5798.59  ha.din  care 545.16   ha in intravilan   (9.40%)   si 5253.43 ha extravilan   (90.40 %). 
Comuna   are in componenta    sase  sate  dupa cum  urmeaza:                                                                                                                                                              
Vrincioaia .satul     resedinta   a comunei;
Poiana ,cel   rnai  mare  sat al comunei,aflat    la 3 km Est  de resedinta;
Spinesti  ,al   treilea  sat ca marime , aflat    la 5 krn Nord-Vest    de resedinta;
Muncei ,cel    mai  raspandit   sat,aflat   la 4 km Vest  de resedinta;
Bodesti,   cel  mai vechi  sat,aflat   la 4 km Nord-Est   de resedinta;
Plostina ,cel    mai nou  sat, aflat  la 8 km Vest  de resedinta.